Chấm dứt hoạt động đòi nợ thuê

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÒI NỢ PHẢI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

 

Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2020 đã chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020. Theo đó, tại Điều 6 về danh mục ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh đã bổ sung thêm dịch vụ đòi nợ. Chắc chắn, với quy định này các cá nhân, tổ chức sẽ không thể xin cấp giấy phép hoạt động trong lính vực dịch vụ đòi nợ kể từ ngày 17/6/2020.

 

Vậy các doanh nghiệp đã được cấp phép trước đây thì xử lý như thế nào?

Quy định mới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, các giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành được quy định chuyển tiếp tại khoản 5 Điều 76 Luật đầu tư (sửa đổi), cụ thể như sau:

“Giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.”

Theo đó, các doanh nghiệp đã được cấp phép trước đây phải chấm dứt mọi giao dịch về “dịch vụ đòi nợ” trước ngày 1/1/2021. Các doanh nghiệp cần phải ngưng hoạt động, chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Nếu sau ngày 1/1/2021, các doanh nghiệp kinh doanh “dịch vụ đòi nợ” vẫn còn hoạt động kinh doanh dịch vụ này sẽ bị xử phạt vì việc “Cấm hoạt động dịch vụ đòi nợ” đã được chính phủ công bố rộng rãi trên trang truyền thông, về quy định xử phạt cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.

Như vậy có hai phương án cho các công ty dịch vụ đòi nợ đã được cấp phép trước ngày Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2020:

1. Phương án 1: Thực hiện thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp cấp dịch vụ tư vấn Thủ tục thực hiện chuyển đổi, vui lòng xem tại link: https://glawvn.com/dich-vu-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh/ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

2. Phương án 2: Giải thể doanh nghiệpThủ tục giải thể doanh nghiệp xem tại link: http://glaw.com.vn/dich-vu-giai-the-cong-ty/ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

 

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ của GLaw Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected]