Cách hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133

CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ MÔN BÀI THEO THÔNG TƯ 133

Cập nhật cách hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133 qua bài viết dưới đây:

I. Mức đóng thuế môn bài:

Trước khi đi vào tìm hiểu cách hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133/2016/TT-BTC hãy cùng tìm hiểu mức đóng thuế môn bài mới nhất hiện nay (năm 2019).

Dựa theo điều 4 thông tư 302/2016/TT-BTC. Mức đóng thuế các bậc hiện nay như sau:

1. Các bậc và mức đóng thuế môn bài dành cho doanh nghiệp:

Bậc 1 đóng thuế môn bài:

  • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư: Trên 10 tỷ đồng.

  • Tiền thuế môn bài phải nộp: 3.000.000 đồng/năm.

Bậc 2 đóng thuế môn bài:

  • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư: Từ 10 tỷ đồng trở xuống

  • Tiền thuế môn bài phải nộp: 2.000.000 đồng/năm.

Bậc 3 đóng thuế môn bài:

  • Vốn điều lệ hay vốn đầu tư: Đơn vị trực thuộc (chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh)

  • Tiền thuế môn bài phải nộp: 1.000.000 đồng/năm.

2. Các bậc và mức đóng thuế môn bài đối với cá nhân kinh doanh bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình.

Nếu doanh thu trung bình 1 năm: > 500 triệu đồng thì tiền thuế môn bài phải nộp là 1.000.000 đồng/năm.

Nếu doanh thu trung bình 1 năm: > 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì tiền thuế môn bài phải nộp là 500.000 đồng/năm.

Nếu doanh thu trung bình 1 năm: > 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng thì tiền thuế môn bài phải nộp là 300.000 đồng/năm.

Tùy thuộc vào thời điểm thành lập mà người nộp thuế (tổ chức và cá nhân kinh doanh) có thể được hưởng những ưu đãi nộp thuế dưới đây:

Trong trường hợp doanh nghiệp cá nhân kinh doanh được cấp mã số doanh nghiệp và mã số thuế trong vòng sáu tháng cuối năm (từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 12) thì chỉ cần phải nộp ½ số tiền của cả năm

II. Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài:

1. Đối với doanh nghiệp:

Khi mới đi vào hoạt động chỉ kê khai thuế môn bài một lần.

Những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động có thời hạn kê khai chậm nhất là ngày cuối của tháng đi vào sản xuất kinh doanh.

Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào sản xuất kinh doanh, có thời hạn kê khai thuế môn bài chậm nhất 1 tháng kể từ ngày nhận được giấy đăng kí kinh doanh.

2. Đối với cá nhân kinh doanh:

Đối với các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Không cần nộp tờ khai thuế môn bài. Thay vào đó sẽ nộp theo mức ấn định của cơ quan thuế.

Đối với các hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân cần khai theo từng lần hợp đồng.

3. Thời hạn để nộp thuế môn bài:

Chậm nhất là ngày 30/01 mỗi năm.

4. Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Khi hạch toán thuế môn bài ta sử dụng các tài khoản sau:

Tài khoản 642 (6422).

Tài khoản 333 (3338).

Tài khoản 111 hay 112.

  • Khi khai kê khai thuế môn bài hàng năm phải nộp. Kế toán ghi:

Nợ TK 6422: Khoản tiền thuế môn bài phải nộp.

Có TK 3338: Khoản tiền thuế môn bài phải nộp.

  • Khi nộp thuế môn bài vào Ngân sách Nhà nước:

Nợ TK 3338: Khoản tiền thuế môn bài thực nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Có TK 111: Khoản tiền thuế môn bài thực nộp Ngân sách Nhà nước (trường hợp nộp bằng tiền mặt).

Có TK 112: Khoản tiền thuế môn bài thực nộp Ngân sách Nhà nước (trường nộp bằng tiền gửi ngân hàng)

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].