Các nhóm phân bón được phép kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam

CÁC NHÓM PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH, SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

 

Trong những năm gần đây, tình hình ngành phân bón Việt Nam có nhiều diễn biến sôi động, thu hút sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo Báo cáo ngành phân bón của FPT Securities tháng 09/2019, ước tính từ năm 2019 đến năm 2023, nhu cầu tiêu thụ phân bón trong nước sẽ tăng trưởng ở mức 1,6%/năm nhờ vào việc tăng trưởng các mặt hàng nông sản.

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp nước ta đang trên đà phát triển mạnh. Nhà nông ngày càng chú trọng hơn đến những sản phẩm phân bón cần thiết cho từng loại cây trồng, cho từng giai đoạn phát triển để sao cho đạt được năng suất cao nhất. Vì vậy, thị trường phân bón trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài cũng vì vậy mà nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Hầu hết, các phân bón muốn được kinh doanh, sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam đều phải xin Quyết định Công nhận lưu hành phân bón và để có Quyết định này thì các phân bón phải tuân theo những quy chuẩn kỹ thuật ở Việt Nam. Hãy cùng Glaw tìm hiểu danh sách các loại phân bón được kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu tại Việt Nam.

I. NHÓM PHÂN BÓN VÔ CƠ

1. Phân bón đa lượng

 • Phân bón vô cơ đơn
  • Phân đạm bón rễ: Phân urê, Phân amoni sulphat (SA), Phân amoni clorua, Phân canxi nitrat, Phân magie nitrat.
  • Phân lân bón rễ: Phân lân nung chảy, Phân Superphosphat đơn, Phân Superphosphat kép, Phân Superphosphat giàu.
  • Phân kali bón rễ:  Phân kali clorua, Phân kali sulphat, Phân sulphat kali magie.
 • Phân bón vô cơ phức hợp: Phân bón D.A.P (diamoni phosphat), Phân monoamoni phosphat (phân MAP), Phân amoni polyphosphat (APP), Phân nitro phosphate, Phân monokali phosphat (MKP).
 • Phân bón vô cơ hỗn hợp: Phân bón hỗn hợp NPK, Phân bón hỗn hợp NP, NK, PK.
 • Phân bón đa lượng – trung lượng, phân bón đa lượng – vi lượng, phân bón đa lượng – trung – vi lượng.

2. Phân bón trung lượng

3. Phân bón vi lượng

4. Phân bón vô cơ cải tạo đất

5. Phân bón vô cơ nhiều thành phần

II. NHÓM PHÂN BÓN HỮU CƠ

 • Phân bón hữu cơ
 • Phân bón hữu cơ cải tạo đất
 • Phân bón hữu cơ nhiều thành phần

III. NHÓM PHÂN BÓN SINH HỌC

 • Phân bón sinh học
 • Phân bón sinh học cải tạo đất
 • Phân bón sinh học nhiều thành phần

IV. PHÂN BÓN CÓ TÍNH CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, PHÂN BÓN CÓ CHẤT TĂNG HIỆU SUẤT SỬ DỤNG, PHÂN BÓN CÓ KHẢ NĂNG TĂNG MIỄN DỊCH CÂY TRỒNG VÀ PHÂN BÓN CÓ ĐẤT HIẾM

 • Phân bón có chất điều hòa sinh trưởng
 • Phân bón có chất tăng hiệu suất sử dụng
 • Phân bón có khả năng tăng miễn dịch cây trồng
 • Phân bón có đất hiếm
 

Ngoài ra, công ty Luật Glaw Vietnam chuyên tư vấn thủ tục nhập khẩu phân bón. Các cá nhân hoặc doanh nghiệp đang có nhu cầu nhập khẩu phân bón hoặc muốn tìm hiểu thêm về thủ tục có thể liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc email: [email protected].