Dịch vụ

Pháp lý dành cho doanh nghiệp phân bón

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam, hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất phân bón nằm trong danh mục ngành nghề có điều kiện. Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này phải nắm rõ các thủ tục pháp lý và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. GLaw Vietnam tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn chuyên sâu dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân bón.

Thủ tục nhập khẩu phân bón

Theo nghị định 84/2019/NĐ-CP có quy định rõ ràng, muốn nhập khẩu phân bón từ nước ngoài về Việt Nam, bắt buộc phân bón này phải đạt các chỉ tiêu theo các nhóm phân bón đã được quy định và tiến hành các thủ tục khác nhau cho mỗi nhóm phân bón.

Tìm hiểu thêm

Thủ tục nhập khẩu phân bón

Theo nghị định 84/2019/NĐ-CP có quy định rõ ràng, muốn nhập khẩu phân bón từ nước ngoài về Việt Nam, bắt buộc phân bón này phải đạt các chỉ tiêu theo các nhóm phân bón đã được quy định và tiến hành các thủ tục khác nhau cho mỗi nhóm phân bón.

Tìm hiểu thêm

Giấy phép sản xuất phân bón

Sản xuất phân bón là ngành nghề có điều kiện và được quản lý chặt chẽ theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP. Theo đó, để xin được giấy phép sản xuất phân bón doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về Nhà xưởng, Máy móc thiết bị, Nhân sự, Môi trường.

Tìm hiểu thêm

Giấy phép sản xuất phân bón

Sản xuất phân bón là ngành nghề có điều kiện và được quản lý chặt chẽ theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP. Theo đó, để xin được giấy phép sản xuất phân bón doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về Nhà xưởng, Máy móc thiết bị, Nhân sự, Môi trường.

Tìm hiểu thêm

Các giấy phép và thủ tục khác

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất phân bón còn cần phải quan tâm rất nhiều các quy định thủ tục khác cho từng mỗi hoạt động cụ thể, chúng tôi xin liệt kê các giấy tờ thủ tục phổ biết nhất mà doanh nghiệp cần

Giấy phép kinh doanh phân bón

Từ ngày 01/01/2020, tất cả các đơn vị cá nhân hoặc tổ chức muốn kinh doanh phân bón đều phải xin thêm Giấy phép kinh doanh phân bón.

Xem thêm

Nhập khẩu phân bón làm nguyên liệu

Hiện nay theo quy định về quản lý phân bón được áp dựng đầu năm 2020, thủ tục nhập khẩu phân bón làm nguyên liệu được quy định tại Nghị định 84/2019/NĐ-CP.

Xem thêm

Công nhận lưu hành phân bón

Công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam giúp doanh nghiệp có thể nhập về Việt Nam để kinh doanh không giới hạn số lượng phân bón và có thời hạn là 5 năm.

Xem thêm