Dịch vụ

Legal for fertilizer business

According to the current regulations, the import, trading and production of fertilizers are on the list of conditional business lines. Therefore, it is required that enterprises operating in these fields must understand legal procedures as well as fully meet the conditions specified by the law. GLaw Vietnam is proud to be a leading company in intensive consulting for enterprises operating in the fertilizer sector.

Thành lập công ty vốn nước ngoài

Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường hay sử dụng 2 hình thức đầu tư đó là: lập mới dự án đầu tư hoặc góp vốn vào công ty Việt Nam. Mỗi phương án đều có ưu nhược điểm và nhà đầu tư cần được luật sư tư vấn kỹ hơn trước khi quyết định.

Tìm hiểu thêm

Procedures for importing fertilizers

Decree 84/2019/NĐ-CP states that in order to import fertilizers from abroad to Vietnam, these fertilizers must meet the criteria that are prescribed for each fertilizer group and also procedures are conducted differently for each fertilizer group.

Learn more

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khác với việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khó hơn nhiều. Các thông tin hay điều chỉnh gồm: Thay đổi tên và địa chỉ của nhà đầu tư, thay đổi địa điểm dự án đầu tư, tăng vốn góp, thay đổi mục tiêu dự án, ngành nghề.

Tìm hiểu thêm

Fertilizer production license

Fertilizer production is a conditional business line and is strictly managed according to Decree 84/2019/NĐ-CP. Accordingly, in order to apply for a fertilizer production license, the enterprise must fully satisfy the conditions of Factory, Machinery, Equipment, Human Resources, Environment.

LEAR MORE

Other licenses and procedures

For enterprises operating in the field of importing, trading and manufacturing fertilizers, it is necessary to pay attention to many other regulations and procedures for each specific activity, we would like to write down some the most common paperwork common that enterprises may need

Fertilizer trading license

From January 1st, 2020, all individuals or organizations that want to trade in fertilizers must apply for a fertilizer trading license.

LEAR MORE

Import of fertilizers as raw materials

Currently, according to the fertilizer management regulations, which are applied in early 2020, the procedures for importing fertilizers as raw materials are specified in Decree 84/2019/NĐ-CP

LEAR MORE

Recognition of fertilizers circulation

Recognizing fertilizer circulation in Vietnam helps enterprises to import fertilizers back to Vietnam to trade unlimitedly the amount of fertilizers within 5 years.

LEAR MORE