TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Nguyên lý của GLaw là đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn khởi sự và hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các dịch vụ của chúng tôi cũng được thiết kế trên cơ sở nguyên lý nêu trên.

GIAI ĐOẠN KHỞI SỰ KINH DOANH

- Tư vấn, rà soát bản thỏa thuận của các nhà sáp lập; Nghiên cứu thị trường

- Định giá các tài sản trí tuệ

- Lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp; Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Lựa chọn văn phòng trụ sở tiết kiệm chi phí; Tư vấn chiến lược kinh doanh

Thủ tục thành lập công ty >>

GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

- Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Đăng ký công bố mẫu dấu; Thủ tục đăng ký thuế sau thành lập  

- Giấy phép con đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Bảng giá thành lập công ty >> 

Dịch vụ kế toán, kiểm toán >> 

 

 

PHÁP LÝ SAU THÀNH LẬP

- Chuẩn hóa Điều lệ doanh nghiệp; Quy chế góp vốn và thông báo với cơ quan nhà nước; Tư vấn về kiểm soát quyền sở hữu, các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn, cổ phần

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thành lập các đơn vị phụ thuộc để mở rộng hoạt động kinh doanh

- Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp, bao gồm: hỗ trợ pháp lý hàng ngày trong các hoạt động của khách hàng và cập nhật những nội dung mới về pháp luật liên quan tới lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tuân thủ những nghĩa vụ về thuế, ngoại hối, lao động, môi trường và hải quan

- Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu: logo, website, brochure, namecard

 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Qúy vị thường chỉ nghĩ tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mình là logo, là tên công ty. Có bao giờ quý vị thử ghi ra doanh nghiệp mình có tài sản trí tuệ gì? Và đã đăng ký bảo hộ nó hay chưa. Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp có thể là: Các thiết kế, thông tin, dữ liệu, công thức; Phần mềm, giải pháp kỹ thuật; Bí mật kinh doanh; Nhãn hiệu, logo, kiểu dáng; Tác phẩm bản ghi âm, ghi hình, Giống cây trồng mới; Tên công ty, tên gọi hàng hóa dịch vụ,…Các doanh nghiệp mới thành lập thường bỏ qua việc xác lập quyền đối với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp mình và mất luôn nó hay là thua kiện trong các tranh chấp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp bao gồm:

- Nhận diện và phân loại tài sản trí tuệ

- Thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu và cơ chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu (đối với nội bộ công ty và bên ngoài)

- Thiết lập quy chế quản trị nội bộ về tài sản trí tuệ, cam kết bảo mật

- Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó bộ máy lãnh đạo một công ty có thể bảo đảm tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các thành viên/cổ đông, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, chính quyền và cộng đồng). GLaw có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân được bảo vệ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Cơ cấu tổ chức, hoạt động, chế độ đối với Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Các hướng dẫn quản trị, quy tắc ứng xử và chương trình, chính sách, thủ tục khác của doanh nghiệp;

- Những yêu cầu về công bố liên quan tới quản trị doanh nghiệp; Hệ thống tự đánh giá quản trị doanh nghiệp;

- Nhiệm vụ và trách nhiệm ủy quyền của giám đốc và nhân viên; các khoản phải trả cho những quản trị điều hành; Tuân thủ những yêu cầu về đạo đức và pháp luật; Nghĩa vụ của giám đốc trong các giao dịch kiểm soát;

- Kế thừa của cấp lãnh đạo; Điều tra nội bộ; Quản lý rủi ro; Những thay đổi về pháp luật, và triển khai các kế hoạch thực hiện cụ thể về quản trị doanh nghiệp;

 

Theo dõi Glaw Viet Nam