MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Hợp tác, M&A là quá trình tất yếu của xu hướng toàn cầu hóa. Chính vì vậy mà ngày nay hợp tác, M&A diễn ra vô cùng sôi động. M&A để phát triển thị phần, M&A để đa dạng lĩnh vực kinh doanh, hay M&A chỉ đơn giản là mua bán một loại tài sản – quyền sở hữu trong kinh doanh, cũng có thể M&A để thâu tóm.

Số lượng thương vụ M&A thành công và thất bại là ngang nhau. Điều đó cho thấy, trong hoạt động M&A chứa đựng nhiều rủi ro, nhiều vấn đề pháp lý phức tạp.

GLaw thường xuyên tư vấn cho khách hàng trên cơ sở xuyên biên giới, hỗ trợ cả đầu tư ra nước ngoài và đầu tư liên quan đến Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn về các giao dịch hợp tác, M&A. Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

– Thẩm định pháp lý của đối tác trong thương vụ hợp tác, M&A

– Quy trình pháp lý của một giao dịch M&A

– Tái cấu trúc sau khi M&A

– Các biện pháp chống lại khả năng bị thâu tóm, bị triệt hạ, mất quyền sở hữu sau M&A