DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Các doanh nghiệp mới thành lập muốn tiết kiệm chi phí trong việc tổ chức bộ máy kế toán đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định tại Việt Nam về công tác kế toán. Các doanh nghiệp đã có tổ chức bộ máy kế toán thì lo lắng hệ thống kế toán của họ vẫn chứa đựng nhiều sai sót làm tăng rủi ro về thuế.

Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kế toán – thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thậm chí là loại bỏ được các rủi ro về thuế từ việc xây dựng và thực thi một hệ thống kế toán hoàn thiện

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm:

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chúng tôi xây dựng hệ thống và cung cấp kế toán viên, kế toán trưởng

– Đối với doanh nghiệp đã có hệ thống kế toán, chúng tôi rà soát và chỉ ra cho quý khách hàng điểm yếu trong hệ thống kế toán hiện tại và giải pháp- 

– Đưa ra những dự đoán và những cảnh báo rủi ro kịp thời về thuế phát sinh tại Việt Nam theo quy định

– Đại diện làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

– Tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị

– Soát xét báo cáo tài chính

– Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán

– Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

– Cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng

– Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành

– Tư vấn hệ thống kế toán

– Cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán

– Cung cấp dịch vụ huấn luyện kế toán tại doanh nghiệp (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị)

– Dịch vụ hoàn thuế

 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Theo quy định tại Việt Nam, có hai loại kiểm toán bắt buộc và kiểm toán theo yêu cầu. Các trường hợp kiểm toán bắt buộc gồm:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

 

GLaw có hệ thống đối tác chiến lược là một số công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, với kinh nghiệm lâu năm sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ bằng cách thực hiện các hợp đồng đảm bảo độc lập, các cuộc kiểm toán, soát xét thông tin tài chính và các dữ liệu khác.