GLaw Việt Nam là công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: Tư vấn luật; Tư vấn kế toán – thuế; Tư vấn đầu tư cho các đối tượng khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài các lĩnh vực chính nêu trên, chúng tôi luôn nghiên cứu và mở rộng thêm các dịch vụ liên quan khác theo nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

(KẾ TOÁN TỔNG HỢP)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

   - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

   - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

   - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 

   - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

   - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo 

cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

   - Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định 

và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

   - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

   - Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

   - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

   - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. 

   - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. 

   - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

   - Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

   -  Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra 

theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

   - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến 

   - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

2. SỐ LƯỢNG: 05

3. YÊU CẦU

   - Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán;

   - Có kinh nghiệm làm việc từ 02-03 năm trở lên;

   - Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc;

   - Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản tốt, khả năng giao tiếp tốt;

   - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Word, Excel và các phần mềm kế toán;

   - Giao tiếp và ứng xử khéo léo;

4. QUYỀN LỢI

   - Lương: Thương lượng

   - Thưởng theo doanh thu;

   - Các chế độ khác theo Luật lao động hiện hành;

   - Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 (Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30 – 17h30).

5. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

   - CV

   - Đơn xin dự tuyển có dán hình

   - Bằng cấp có liên quan

6. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

   - Thời gian: Hạn chót 31/05/2020

   - Nộp bản scan hồ sơ qua email: hrm@glawvn.com (Không nhận hồ sơ trực tiếp).

   - Liên hệ: 0945929727.

Theo dõi Glaw Viet Nam