MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV THEO QUY CHUẨN 2020

 

Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV là mẫu bản điều lệ về thông tin và phương thức hoạt động đối với loại hình hoạt động công ty TNHH MTV. Thông qua bản điều lệ này ta có thể thấy được những thông tin về ngành nghề, chủ sở hữu, vốn điều lệ và các thông tin khác của doanh nghiệp.

Dưới đây là link tải mẫu điều lệ công ty TNHH MTV:

https://drive.google.com/file/d/1qxdy21Od8_1sdJamxxAdbQzu40ZHiteF/view?usp=sharing

1. Điều lệ công ty TNHH là gì?

Nhằm mục đích quản trị và điều hành các hoạt động của công ty các thành viên trong công ty thống nhất với nhau xây dựng nên điều lệ công ty dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật. Bản điều lệ đầu tiên được soạn thảo bởi những người thành lập và trong quá trình hoạt động có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của các thành viên trong công ty.

Điều lệ công ty TNHH MTV là bản cam kết, thỏa thuận giữa những cá nhân sở hữu công ty vơi nhau, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của quy định pháp luật.

* Mục đích của điều lệ đối với các hoạt động của công ty TNHH MTV:

 • Bản điều lệ được xem như bản hiên pháp hay kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty, là căn cứ để đưa ra các quyết định để tiến hành việc quản trị nội bộ.

 • Là căn cứ để các chủ thể quản lý ra quyết định đầu tư, quản trị nội bộ, thuê nhân viên.

 • Là căn cứ đảm bảo cho các nhà đầu tư quyền được tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua các quy định về dự họp hội đồng thành viên, quyền bỏ phiếu, bầu các vị lãnh đạo trong công ty TNHH MTV.

 • Căn cứ để xử lý mẫu thuẩn, tranh chấp trong nội bộ công ty.

2. Quy định về điều lệ công ty TNHH MTV:

Dựa trên cơ sở pháp lý của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 19/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Điều lệ công ty được quy định cụ thể như sau:

a. Về nội dung:

 • Tên địa chỉ, trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có) của công ty TNHH MTV.

 • Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH MTV.

 • Họ tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên công ty, giá trị góp vốn của mỗi thành viên TNHH một thành viên, quyền và nghĩa vụ của các thành viên đó.

 • Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty.

 • Người đại diện theo pháp luật.

 • Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp.

 • Cơ sở, phương pháp xác định thù lao, lương, thưởng cho quản lý và người kiểm soát.

 • Nguyên tắc khi xử lý lỗ và phân chia lãi sau thuế.

 • Trình tự giải thể, thủ tục thanh lý tài sản công ty.

 • Cách thức bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty TNHH MTV.

b. Yêu cầu họ, tên chữ ký đối với những cá nhân sau đây:

 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

 • Hay người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu là tổ chức đối với công ty TNHH một thành viên.

c. Yêu cầu họ, tên chữ ký của những cá nhân sau đây trong trường hợp điều lệ được sửa đổi:

 • Chủ sở hữu

 • Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu

 • Hay người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên.

 

Trên đây là những thông tin được chia sẻ bởi đội ngũ pháp lý của Glaw về mẫu điều lệ công ty TNHH MTV. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Ngoài ra, Công ty Glaw vietnam cũng cung cấp dịch vụ Dịch vụ thành lập công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc Thành lập công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: info@glawvn.com.

Tin liên quan

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hiện nay, nhu cầu xin chấp thuận chủ trương ...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về quy định ghi nhãn thực phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về quy định ghi nhãn thực phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về quy định ghi nhãn thực phẩm cung cấp các thông tin chỉ dẫn ...

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT mới nhất

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT mới nhất

Mẫu TK3-TS hướng dẫn theo Quyết định 595/QĐ - BHXH có hiệu lực từ ngày 1/5/2017, hướng ...

Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng anh mới nhất

Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng anh mới nhất

Phụ lục hợp đồng tiếng anh chính là phần quan trọng trong một bản hợp đồng trong ...

Theo dõi Glaw Viet Nam