DỊCH VỤ CHO DOANH NGHIỆP PHÂN BÓN

Hiện nay, kinh doanh phân bón hữu cơ, kinh doanh phân bón vô cơ, sản xuất phân bón thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này phải đáp ứng các điều kiện theo luật định. GLaw tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân bón.

Tư vấn điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp:

- Kinh doanh phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ;

- Xuất nhập khẩu phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ;

- Đại lý phân phối sỉ và lẻ phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ;

- Sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ;

- Cơ sở sang chiết, đóng gói phân bón.

Công nhận lưu hành tên phân bón tại Việt Nam:

- Công nhận lưu hành phân gà, phân hữu cơ truyền thống, phân hữu cơ

- Công nhận lưu hành phân bón sản xuất trong nước;

- Công nhận lưu hành phân bón nhập khẩu;

- Công nhận lưu hành phân vô cơ.

Giấy phép sản xuất phân bón >>

 

Giấy phép nhập khẩu phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vô cơ cho mục đích:

- Phân bón để khảo nghiệm; Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;

- Phân bón chuyên dùng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam;

- Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu; Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm; Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu;

- Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học; Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón.

Khảo nghiệm phân bón:

- Khảo nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ sinh học, phân bón hữu cơ khoáng;

- Khảo nghiệm phân bón vô cơ; Khảo nghiệm phân bón sinh học.

Môi giới thương mại:

- Kết nối, tìm kiếm nhà cung cấp phân gà, phân hữu cơ tại Nhật Bản, Châu Âu, Nga, Trung Quốc;

- Kết nối, tìm kiếm đại lý phân phối phân gà, phân hữu cơ, phân vô cơ tại Việt Nam.

Giấy phép sang chiết, đóng gói phân bón​​​​​ >>

 

Theo dõi Glaw Viet Nam